Wednesday, October 31

Pagsakay sa bus.

May dumapong bigat kanina sa akin habang nakasakay sa isang bus na puno at siksikan. Nakadungaw ako sa bintana, habang nakadantay sa braso ang kamay ng katabing babae. Mayroon siyang ikinu-kwento sa kasamang lalaki, na bigla na lamang inilingkis ang kamay sa balikat ng babae sa kalagitnaan ng byahe. Malamig ang kamay ng lalaki. Sa pagbaba, pinili kong maglakad pansamantala sa halip na sumakay sa jeep. May nadaanan akong isang lalaking lasing sa ilalim ng tulay; nakahiga sa semento at waring ninanakawan ng dalawa pang lalaki. Walang nagawa ang paglingon ng mga dumaraan. May kantang nagpabuka sa aking bibig. Mabilis ang byahe kung tutuusin.

No comments:

Post a Comment