Sunday, April 22

--

Sapagkat magnanakaw ng danas ang mga salita. Sapagkat hindi kailanman sasapat. Hindi maisusulat ang gabing iyon. Upang manatiling akin, at iyo, at atin. Tanging atin.

1 comment: